Persbericht

Synode van Dalfsen 2024

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (DGK) heeft in haar vergadering op zaterdag 20 januari 2024 te Dalfsen, in lijn met het besluit van GS Lutten 2022 en volgend op het besluit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) op 1 december 2023, besloten de Gereformeerde Kerken Nederland te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten. Dit houdt in het erkennen van de ambten en ambtsdragers, het openstellen van de kansels voor elkaars predikanten en het aanvaarden van elkaars attestaties.
Verder is besloten om zo spoedig mogelijk een gezamenlijke synodevergadering van DGK en GKN te beleggen, die tot taak heeft om vereniging van beide kerkverbanden vorm te geven. Dit om de kerkelijke eenheid die er nu is zichtbaar te maken voor elkaar en voor de buitenwereld.

Zie hele persbericht