Persbericht

Synode van Dalfsen 2024

De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Dalfsen maakt, als samenroepende kerk bekend, met
advies en instemming van het deputaatschap VVGS (Voorbereiding Volgende Generale
Synode), dat de Synode van Dalfsen 2024, D.V. zal worden geopend op zaterdag 13 januari
2024, aanvang 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk (hersteld) te Dalfsen.

De openingsvergadering van de synode is vervroegd i.v.m. de behandeling van het
gezamenlijke deputatenrapport van ACOBB en EGB door de synode van de GKN, inzake de
wederzijdse erkenning en kerkelijke eenwording van de twee kerkverbanden.

Voorafgaand aan de opening van de generale synode zal er een bidstond worden belegd op
D.V. vrijdagavond 12 januari 2024, aanvang 19.30 uur. De preses van de vorige synode ds. E.
Heres zal in deze dienst voorgaan.

Stukken voor de te houden Generale Synode kunnen nog tot 1 april 2024 worden gezonden
aan het adres van de scriba van de samenroepende kerk. Zijn adres is: J.C. Huige, Zwolseweg
106, 7707 AL Balkbrug, scriba@gereformeerde-kerk-dalfsen.nl.

Namens de raad van de samenroepende kerk,

F.W. Velthuis, preses J.C. Huige, scriba