Uitnodiging bidstond

Opening van de Synode Dalfsen 2024

Dalfsen 17 november 2023

Weleerwaarde,

Op D.V. vrijdag 12 januari 2024 komen de afgevaardigden naar de eerstvolgende synode bijeen in
een kerkdienst om Gods zegen te vragen over het werk dat hun wacht.
De bidstond vindt niet plaats in ons eigen kerkgebouw, maar in het kerkgebouw De Hoeksteen aan de
Polhaarweg 34 in Dalfsen. De dienst begint om 19.30 uur. In deze dienst zal D.V. ds. E. Heres
voorgaan.
Iedereen is welkom om de dienst in Dalfsen mee te maken. De bidstond is op 12 januari ook live te
volgen via kerkdienstgemist.nl. De dag na de bidstond, zaterdag 13 januari, vindt de constituerende
vergadering plaats, waarop het moderamen verkozen zal worden.

Met hartelijke broedergroet,
Preses F.W. Velthuis scriba J.C. Huige

want u hebt kleine kracht, maar u hebt Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend

Openb. 3:8