Persbericht

Synode van Kampen 2023 (GKN)

Namens deputaten ACOBB:

Met dankbaarheid hebben we kennisgenomen van het besluit van de synode van GKN dat ze DGK erkennen als ware kerken van Christus, en daarmee ook de ambten en ambtsdragers erkennen, de kansels opstellen en de attestaties aanvaarden.

Voor het persbericht van de GKN, naar aanleiding van de synodebesluit, klik hier