Eerste besluiten van synode

eerste besluiten van synode

Nieuw kerkgebouw gemeente Assen e.o.